ul. Adama Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów e-mail: opdk@zhr.pl

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Okręg Podkarpacki

Składki

Ile płacą harcerki i harcerze?

Działalność ZHR prowadzona jest wolontariacko (instruktorzy i drużynowi nie pobierają za swoją służbę żadnego wynagrodzenia), a zbierane od harcerek i harcerzy składki członkowskie w wysokości 12 zł miesięcznie przeznaczone są na utrzymanie zaplecza organizacji (pozyskiwanie dotacji, wymagana prawnie sprawozdawczość finansowa itp).

Wszelkie pozostałe wpłaty są składkami programowymi – zbieranymi na pokrycie kosztów konkretnego elementu programu, np. biwaku lub obozu. 

Dodatkowo mogą Państwo wesprzeć naszą działalność poprzez dobrowolne darowizny, które można odliczyć od dochodu w zeznaniu podatkowym.

Wszystkie składki i darowizny należy wpłacać na odpowiednie konta drużyn i obozów (podawane przez drużynowych), lub w gotówce co jest potwierdzane wydaniem kwitu KP.

ZHR Okręg Podkarpacki