ul. Adama Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów e-mail: opdk@zhr.pl

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Okręg Podkarpacki

Okręg Podkarpacki ZHR

Przygoda, pasja, zaufanie!

Kim jesteśmy?

Okręg Podkarpacki jest terenowym oddziałem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Obejmuje Podkarpacką Chorągiew Harcerek,
Podkarpacką Chorągiew Harcerzy a w nich hufce, związki drużyn, szczepy, które tworzą gromady zuchowe, drużyny harcerek i harcerzy, wędrowniczek
i wędrowników z województwa Podkarpackiego.

O nas

Nasz Okręg

w liczbach

0

DRUŻYN

0

HARCEREK I HARCERZY

0

INSTRUKTOREK
I INSTRUKTORÓW

Podaruj swój 1%

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej jest organizacją pożytku publicznego. Dzięki Twojemu wsparciu możemy kontynuować tradycje i myśl wychowawczą kilku pokoleń polskich harcerzy i harcerek.

Strefa Rodzica O nas

Galeria

ZHR Okręg Podkarpacki