ul. Adama Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów e-mail: opdk@zhr.pl

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Okręg Podkarpacki

Zarząd Okręgu

Przewodnicząca Okręgu
Wiceprzewodnicząca Okręgu
Skarbnik Okręgu
Sekretarz Okręgu
Komendatka Podkarpackiej Chorągwi Harcerek
Komendat Podkarpackiej Chorągwi Harcerzy

ZHR Okręg Podkarpacki