ul. Adama Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów e-mail: opdk@zhr.pl

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Okręg Podkarpacki

Zarząd Okręgu

Przewodnicząca Zarządu Okręgu
Wiceprzewodnicząca Zarządu Okręgu
Skarbnik Zarządu Okręgu
Członek Zarządu Okręgu
Komendatka Podkarpackiej Chorągwi Harcerek
Komendant Podkarpackiej Chorągwi Harcerzy

ZHR Okręg Podkarpacki