ul. Adama Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów e-mail: opdk@zhr.pl

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Okręg Podkarpacki

Składki

Składki członkowskie za jednostki w 2022

rodzaj jednostki status jednostki wysokość składki za osobę (zł) ilość osób miesięcznie (zł) kwartalnie (zł) rocznie (zł)
gromada zuchów/enek próbna 12,00 9 108,00 324,00 1296,00
związkowa 12 144,00 432,00 1728,00
drużyna harcerzy/ek próbna 13 156,00 468,00 1872,00
związkowa 16 192,00 576,00 2304,00
drużyna wędrowników/czek próbna 5 60,00 180,00 720,00
związkowa 8 96,00 288,00 1152,00

Numer konta: 37 1090 2590 0000 0001 2978 9017

Tytuł: składka członkowska numer i nazwa drużyny za okres rok
np. składka członkowska 10 ŁDH PANCERNI za I kw. 2020

Składki instruktorskie w 2022

  miesięcznie kwartalnie rocznie
instruktor/ka 10,00 30,00 120,00

Chorągiew harcerek:
Numer konta: 53 1090 2590 0000 0001 3092 8867

Chorągiew harcerzy:
Numer konta: 73 1090 2590 0000 0001 3274 5317

Tytuł: składka instruktorska imię i nazwisko za okres rok
np. składka instruktorska Jan Kowalski za I kw. 2019

ZHR Okręg Podkarpacki